בתאריך 02.03.2021 בוצע מפגש מקצועי לעורכי הפטנטים. במפגש עברו ההרצאות הבאות:

  • עו"ד ועו"פ דוד גילת: יוזמת החקיקה והסוגיות העיקריות
  • עו"פ אברהם חרמון: טיפול רפואי בגוף האדם, הארכת תקופת הגנה, תקופת חסד
  • עו"ד ריצרד לוטי: נקודת המבט של ליטיגטור
  • עו"ד ועו"פ עינב זילבר: האם אנחנו (לא) טועים בעניין הגשה ראשונה בישראל?