ביום 14 באוקטובר, 2020 קיימה רשות הפטנטים מפגש עם הציבור בנושא בתכנית העבודה של רשות הפטנטים לשנת 2021.

נציגי אגודת עורכי הפטנטים השתתפו במפגש והציגו את הנושאים והצרכים הבאים:

  • שיפורים במערכות המחשוב של רשות הפטנטים.
  • הציפיה להשלמת הליכי חקיקה שהוכרזו על ידי רשות הפטנטים ובכללם תיקון תקנות הפטנטים להגשת בקשת פטנט ארעית בישראל, תיקון לחוק הפטנטים בנושאים שונים.
  • הציפיה ליישומו של היומן החכם לפטנטים.
  • עניין הציבור בקבלת מידע על יישום פרוייקט החיפוש בכלי חיפוש מבוססי בינה מלאכותית אשר רשות הפטנטים בישראל היא בין המובילות בהטמעת כלים כאלו.

 

רשם הפטנטים וסגנית רשם הפטנטים התייחסו לנושאים שהוצגו על ידי הציבור וציינו בדבריהם את הנושאים הבאים:

  • רשות הפטנטים צמאה לקבל פידבק מפורט לגבי תיקונים ושיפורים שנדרשים במערכות המחשוב. אנשי הרשות ישמחו לקבל פידבק בפניה ישירה, בפניה דרך אגודת עורכי הפטנטים או בכל דרך אחרת.
  • התיקון לתקנות הפטנטים בנושא בקשת פטנט ארעית מצוי בתהליכי עבודה.
  • הפצת הקול הקורא וטיוטת תיקון חוק הפטנטים כלולים בתוכנית העבודה לשנת 2021.
  • אתר החיפוש החדש לפטנטים צפוי לעלות בקרוב והוא יכלול תכונות חשובות כגון חיפוש בטקסט חופשי, נוסח שלם את מסמך הפטנט, אפשרות להורדת תיקי בחינה, דיגיטציה של תיקים קודמים, הזדהות אישית ואתר פרטי. בהמשך מתוכננות תכונות נוספות כגון התראות.

קול קורא שיתוף ציבור בתכנית העבודה של הרשות

סיכום המפגש עם הציבור בעניין תכניות העבודה של הרשות לשנת 2021