27.11.2019 מפגש נציגי הארגונים המקצועיים עם חברי משלחת CNCPI צרפת