ביום 03 דצמבר 2019 התקיים מפגש של רשות הפטנטים עם הארגונים המקצועיים:

ראש הרשות סקר את פעילות הרשות בשנת 2019, לצפיה בהרחבה לחץ על הקישור הבא-

03.12.2019 סיכום מפגש רשות הפטנטים עם ארגונים מקצועיים.pdf