תא (ת"א) 2284/83 מפעל מתכת נען נ' הידרופלן הנדסה בע"מ: