תפקידי חברי הועד והועדות באגודת עורכי הפטנטים בישראל מבוצעים בהתנדבות. עורכי הפטנטים החברים באגודת עורכי הפטנטים בישראל מוזמנים להיבחר לתפקידים השונים, להשתתף בוועדות משנה ולהתייחס לנושאים שונים שעל סדר יומה של אגודת עורכי הפטנטים בישראל.

רימה פוגץ'-שנדלזון עו"פ

יו"ר האגודה

דורון שרצקי, עו"פ, עו"ד

גזבר האגודה

גלעד טאובר, עו"פ

חבר וועד האגודה

ד"ר מיכל פישר, עו"פ

חברת וועד האגודה

רועי מלצר, עו"פ, עו"ד

חבר וועד האגודה

רונית מן, עו"פ

חברת ועדת ביקורת

ד"ר סינתיה וב עו"פ

יועצת לועדת ביקורת