אגודת עורכי הפטנטים הוקמה בשנת 1994, על בסיס התקנון המקורי [תקנון מקורי] תקנון אגודת עורכי הפטנטים עודכן בשנת 2014, בעיקר כדי להתאים היבטים מסויימים לתקנון המצוי לפי חוק העמותות ולצרכי העמותה  [תקנון מעודכן (2014)]. בשנת 2020-2021 מתוכנן עדכון נוסף לתקנון אגודת עורכי הפטנטים.