פוסטים
אודות המחבר
עינב זילבר
עינב זילבר
1 פוסטים
I am enthusiastic about technology and innovation. I specialize and have experience in formulating and implementing business results-oriented strategies and work plans in all intellectual property areas. I especially enjoy working in teams in a multi-player, dynamic, diverse, and multicultural environment. I am an experienced IP manager and am now...

קריירה כעורך פטנטים

07 נוב, 2023

קראו על העולם הדינמי והרב-תחומי של עורכי פטנטים, מקצוע עם הזדמנויות קריירה מגוונות בקניין רוחני

אם תשתתפו בסדנה לבחירת מקצוע – לא יציעו לכם שם להיות עורכי פטנטים. אפילו לא יידעו מה זה. אני יודעת כי זה מה שקרה לי. אבל אז פגשתי שלושה עורכי פטנטים מאושרים – וזהו! גם אני עורכת פטנטים מאושרת. עבורי הקריירה בקניין רוחני מעניינת, מביאה לידי ביטוי מגוון כישורים ותכונות, ואפילו אחרי יותר מעשרים בשנה במקצוע, מסקרנת ומעוררת ציפיה.

איך לנהל קריירה בקניין רוחני? מה האפשרויות לקריירה בקניין רוחני? איך אדע אם זה מתאים לי? איך מתחילים? איך ממשיכים? איך מצטיינים? בכדי לענות על שאלות אלו, אציג אנלוגיה לתפקידו של האדריכל, מודל ארגז הכלים המשושה, קישור לתוכנית מומלצת להכשרת עורכי פטנטים, ומפתחות לקרירה מוצלחת.

אנלוגיה בין תפקיד עורך הפטנטים לבין תפקיד האדריכל

הגרים בבית רוצים בית תפקודי ועובד, שנעים להיות בו ושמבטא את טעמם. האדריכל הוא בעל המקצוע שאמון על תכנון הבית – המראה החיצוני, המבנה והחלוקה הפנימית של המבנה, בהתאם לדרישות החוק (היתר בניה, למשל), סטנדרטים מקצועיים (תכנון שניתן לבצע, תפקודיות) ודרישות הלקוח (למשל, תקציב, טעם, לוחות זמנים). האדריכל מגיש בקשות לרשויות לקבלת אישורים ומלווה את תהליך האישור עד לקבלת היתר בנייה. האדריכל עובד עם הקבלן ובעלי מקצוע נוספים ומוודא שהבנייה והשיפוץ מתבצעים על פי התכנון ועם החומרים הנכונים. האדריכל הוא בעל מקצוע רב תחומי הנדרש לשליטה במגוון אילוצים, לירידה לפרטים תוך שמירה על התמונה הכוללת ומטרות העל של הבניה. מקצוע האדריכלות דורש רישוי והתמקצעות. יש בו ערך רב לנסיון כמו גם ליצירתיות וחדשנות. יחד עם זאת, ישנן משימות אשר דורשות את מירב תשומת ליבו של האדריכל – למשל, משימת התכנון שאורכת עשרות של שעות. המקצוע מחייב אחריות רבה: ללקוח אין למעשה דרך אמיתית לבקר את ביצועיו של האדריכל, מחיר הטעות הוא כבד ולעיתים לא ניתן לתקן טעויות בדיעבד.

באופן דומה, תפקיד עורך הפטנטים הנו לסייע ללקוח – יזם, חברה שמפתחת טכנולוגיה, חברה שמייצרת מוצרים – למקסם את הערך של הפעילות העסקית שלהם. עורך הפטנטים עושה זאת תוך שימוש בארגז הכלים של הקניין הרוחני. המקצוע הוא רב תחומי – איש המקצוע בקניין רוחני נדרש לידיעת החוק ולסטנדרטים, להבנה טכנולוגית ולהבנה של המעטפת העסקית של המיזם או החברה. העיסוק בפטנט הבודד אף הוא מחייב הקדשת עשרות שעות לעניין אחד על מלוא היבטיו. גם בעריכת הפטנטים, לרוב הלקוחות אין יכולת לבקר בזמן אמת את רמת הביצוע, מחיר הטעות הוא כבד ולא ניתן לתקן טעויות בדיעבד.

מודל ערכת הכלים המשושה – מה בארגז הכלים של ה- IP?

היכולת המופלאה של הקניין הרוחני להשיא ערך של פעילות עסקית משתקפת בהיבטים הבאים בעולמם של הלקוחות – היזמים והחברות:

הסכמים – למשל: הסכמי סודיות, נספחי קניין רוחני בהסכמי עבודה, הסכמי שיתוף פעולה, הסכמים למסחור של טכנולוגיות, רעיונות ועיצובים.

פטנטים – הפטנטים של היזם או החברה, פטנטים של אחרים שנוגעים באותן בעיות, האפשרות לייצר ערך באמצעות פטנטים בתרחיש של שיתופי פעולה ובתרחיש של תחרות.

סימני מסחר – שמות מסחריים של מוצרים ותכונות, מיתוג ופרסום.

זכויות יוצרים ועיצובים – בעולמה של חברה טכנולוגית, למשל: הגנה על קוד תוכנה, שימוש בקוד תוכנה פתוח, מסכי תוכנה, עיצוב של רכיבים, חלפים ואריזות של חומרים מתכלים.

סודות מסחריים – האתגר של שמירה על יתרונות עסקיים במציאות של חשיפה בלתי נמנעת (למשל, בחברות B2B), שיתופי פעולה טכנולוגית, מוביליות עובדים וגלובליזציה.

ניתן לתאר תפקידים שונים של עורכי פטנטים באופן שבו הם מתמקדים בכלי הקניין הרוחני השונים. חלוקה ראשונה של העוסקים בקניין רוחני היא לפי רקע טכנולוגי: עורכי פטנטים שהם בעלי רקע טכנולוגי, עוסקים בעיקר בפטנטים. ישנן טכנולוגיות בהן הפטנט מהווה כלי מרכזי וכמעט בלעדי (למשל, בתחומי התרופות, הרוקחות והכימיה). ישנן טכנולוגיות עליהן לא ניתן להגן באופן מלא רק באמצעות פטנטים (למשל, תוכנה או המצאות בעלות פן עיצובי משמעותי) ונדרשת הגנה משלימה של זכויות יוצרים ועיצובים.

חלוקה אחרת הנה לפי ההסמכות והזכאויות הקבועות בחוק: בישראל, ישנה חפיפה בין זכאויות עורכי הפטנטים לעורכי דין. עורכי דין זכאים לייצג כל אדם בפני כל רשות. לעורך הפטנטים יש זכות ייחודית לעסוק בישראל בנושא פטנטים, עיצובים וסימני מסחר ולייצג לקוחות בפני רשם הפטנטים וסימני המסחר ורשות הפטנטים. עורך הפטנטים רשאי לטעון בבית משפט בשם בעל דין – בשיתוף עורך דינו של בעל הדין. ישנם עורכי פטנטים שהנם במקביל עורכי דין (כלומר, שעברו את שתי ההסמכות) – ורשאים לייצג לקוחות גם בפני בית משפט. עורכי דין בקניין רוחני – בין שהם עורכי פטנטים ובין שאינם, עוסקים בהסכמים, הליכים בבית משפט שקשורים לפטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים ועיצובים והפרת הסכמי קניין רוחני. עורכי דין בקניין רוחני עוסקים גם ביצירת זכויות בסימני מסחר, זכויות יוצרים ועיצובים.

חלוקה נוספת מתמקדת בסוגי השירות – בין משרדים לבין חברות. עורכי פטנטים במשרדים ובחברות עוסקים במידה שונה בכלי קניין רוחני שונים. עורכי פטנטים במשרדים העוסקים ביצירת זכויות פטנט (Patent Procurement) יתמקדו בעיקר בפטנטים. עורכי פטנטים בתפקיד של מנהלי קניין רוחני בחברות (IP Manager/Director), יידרשו במקרים רבים, בהתאם לתחומי הפעולה של החברה, לעסוק גם בסימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים, סודות מסחר וסיוע בנושא הסכמים.

העבודה של עורך הפטנטים מתחילה ונגמרת בלקוח: הלקוח הוא היוזם, המחליט והמשלם. תפקידו של עורך הפטנטים הוא מתן שירות. הדבר נכון ביחס לעורכי פטנטים במשרדים – שאז הלקוח הוא היזם או בעל תפקיד בחברה, וכן לעורכי הפטנטים בחברות אשר להם "לקוחות" פנימיים – ממציא, מנהל קניין רוחני, מנהל פיתוח, מנכ"ל, מועצת המנהלים.

כניסה לקריירה בתחום הקניין הרוחני

לימוד מקצוע עריכת הפטנטים הינו מורכב ונדרשים דרכי לימוד ומיומנויות לימוד שונות. למשל – לימוד פורמלי של הדינים והדרישות, לימוד מהתנסות בניתוח וכתיבה, עבודה עם מאמנים ועמיתים, עבודת צוות עם עורכי פטנטים מתחומים שונים.

בשנת 2021, אגודת הפטנטים בשיתוף רשות הפטנטים, פרסמה תוכנית להכשרת עורכי פטנטים, המרכזת את תחומי הידע והמיומנויות הנדרשים מעורך פטנטים לפי דרישות הרישוי בישראל והנסיון המצטבר של עורכי הפטנטים. בין שאר מטרותיו, המסמך מיועד לסייע בידי המעוניינים להיכנס למקצוע עריכת הפטנטים בדרכם.

על מנת לקבל רישיון לעריכת פטנטים יש לעמוד בשתי דרישות: ההתמחות של שנתיים ושני מבחנים: מבחן בדינים בעל פה ומבחן בכתיבה. מרבית הנכנסים למקצוע עושים את ההתמחות במשרדים המתמחים בקניין רוחני. עם זאת תחת תנאים מסוימים ניתן לעשות את ההתמחות גם בחברות.

קריירה בתחום הקניין הרוחני

ישנם, לדעתי, שלושה מפתחות לקריירה מוצלחת ומספקת בעריכת פטנטים.

מפתח ראשון – מקצועיות

הלימוד וההתפתחות המקצועית אינם מסתיימים עם קבלת הרשיון. ישנם הסוברים – ואף אני ביניהם – כי הלימוד של מיומנויות היסוד נפרש על פני כחמש שנים. לאחר תקופה זו כדאי להמשיך וללמוד – להעמיק את הידע בדינים ובטכנולוגיות השונות, ולהפיק את מירב ההתנסות הלימודית מכל תיק, מכל לקוח ומכל פעולה מקצועית. מומלץ ליישם דרכי לימוד מגוונות: לימוד מהתנסויות, הגדרת לקחים מבקשות לפטנט שכתבתי ותיקי בחינה שהייתי מערוב/ת בהם, לימוד עצמי, לימוד מעמיתים, קורסים והשתלמויות.

מפתח שני – ניווט הקריירה בין שני העולמות העיקריים: משרדים וחברות

המשפט "דברים שרואים משם לא רואים מכאן" (רוטבליט) מתאר יפה את שתי נקודות המבט העיקריות על המקצוע.  בהתאם לנטיות הלב ולשיקולים נוספים, אפשר לבחור בנתיב אחד או בשילוב של הנתיבים. עורכי פטנטים רבים נכנסים למקצוע דרך משרד ונשארים בעולם המשרדים להמשך הקריירה. אחרים מתחילים במשרדים ועוברים לחברות – חלקם נשארים בחברות וחלקם חוזרים למשרדים. ישנם עורכי פטנטים הנכנסים למקצוע דרך חברה – ומתמחים במשרד או בחברה עצמה. ההתנסות בשני העולמות העיקריים של המקצוע היא בעלת ערך.

מפתח שלישי – התפתחות אישית

מקצוע עריכת פטנטים מחייב לימוד מתמשך לאורך השנים על מנת להישאר מעודכנים בחוקים הרלוונטיים, בטכנולוגיות חדשות, בכלים חדשים שניתן להיעזר בהם בעבודה. בנוסף, עריכת פטנטים מביאה לידי ביטוי גם מיומנויות וכשירויות כלליות, כגון ניהול של אנשים, תקציב ומשימות; יכולות ביצוע, ניהול זמן ויעילות;  מצויינות ומנהיגות, כישורי תקשורת, הקשבה ועבודת צוות.

על אף שלעתים קל להישאב לשגרת העבודה, עורכי פטנטים טובים ומקצועיים דואגים להמשיך ולהתפתח בכל ההיבטים הרלוונטיים לתפקיד שלהם ולא להישאר מאחור.

מקצוע עריכת הפטנטים הוא מורכב ורב מימדי – אך כגודל מורכבותו ועושר היבטיו – כך רבות אפשרויות הסיפוק וההצלחה בו.

מעוניינים לשמוע עוד על קריירה בעריכת פטנטים? מוזמנים לפנות אלינו במייל: office@ipaa.org.il.

נכתב על ידי:

עו"ד ועו"פ עינב זילבר

סמנכ"לית קניין רוחני, מגנוס מטאל

לשעבר יו"ר אגודת עורכי הפטנטים