חברי הוועד
חברי הוועד של אגודת עורכי הפטנטים ממלאים את תפקידם בהתנדבות מלאה. עורכי הפטנטים החברים באגודה מוזמנים להציע את מועמדותם לתפקידים שונים, לעסוק בוועדות משנה ולתרום באופן פעיל לקידום עניינים שונים הקשורים לפעילות של האגודה.
מנהלת קניין רוחני
יו"ר האגודה
X
יועצת קניין רוחני, עורכת פטנטים
חברת ועדת ביקורת
X
שותפה מייסדת
חברת ועדת ביקורת
X
Patent Attorney, Adv.
חבר ועד
X
שותף קבוצת STEM ישראל
Treasurer of the Association
X
שותף
חבר ועד
X
שותפה מייסדת, עורכת פטנטים
Board Member
X