אירועים

בקשה ארעית ישראלית – דיון פתוח

28 Jun, 2020

אגודת עורכי הפטנטים השתתפה בדיון פתוח אודות בקשה ארעית ישראלית.

רשות הפטנטים פרסמה הודעה על הכוונה ליצור מסלול הגשה של בקשת פטנט ארעית, בדומה לבקשת פרוביזיונל בארה"ב.  הרשות פרסמה סקר וביקשה תשובות מהציבור. בנוסף, התקיימו 3 מפגשים עם הציבור בתאריכים 28 ביוני, 14 ו-19 ביולי 2020.

במסגרת הפרסום, נמסרו פרטים מועטים על ההסדר המוצע. צויין כי הבקשה הארעית תתמוך בבקשת דין קדימה באם תוגש בהמשך בקשת פטנט רגילה. בבירור עם רשות הפטנטים למדנו כי הכוונה היא, שהבקשה הארעית הישראלית תתמוך בחיי פטנט של 20 שנה ממועד הגשת בקשת הפטנט הרגילה – בדומה לבקשת פרוביזיונל בארה"ב. צויין כי בקשת ההמשך הרגילה תהווה "השלמה" של בקשת הפטנט הארעית ואולם לא ברור מתוך הכתוב מה הכוונה של "השלמה". לא ברור גם, מה תוסיף הבקשה הארעית הישראלית על תכונות בקשת פרוביזיונל בארה"ב.

נראה שמהלך זה של רשות הפטנטים מבטא את תפיסת עולמם של ראשי הרשות, כפי ששמענו למשל מראש רשות הפטנטים בכנס עורכי הפטנטים, דצמבר 2019, לפיה יש מקום להרחיב את מיצוי זכויות הקניין הרוחני בישראל. בהקשר זה, ייתכן וישנם היבטים חשובים של ההסדר הקיים (פרוביזיונל בארה"ב) או עניינים ייחודיים לישראל, אשר, אם ייפתרו, ישפרו את היכולת של מבקשים ישראלים למצות את זכויותיהם ויסייעו להם בעסקיהם.

עמדת עורכי הפטנטים הוצגה במפגש העומק שערכה רשות הפטנטים בנושא בקשה ארעית ישראלית.

החומר הוכן על בסיס התשובות שהעבירו עורכי הפטנטים וכן על בסיס התייעצות עם עורכי פטנטים אמריקנים חברי AIPLA.

 במפגש נכחו רשם הפטנטים, סגנית רשם הפטנטים, בעלי תפקידים אחרים ברשות הפנטים ובמשרד המשפטים/ייעוץ וחקיקה, וכן כ-50 משתתפים מן הציבור, בעיקר, כך נראה, עורכי פטנטים ומנהלי קניין רוחני.

סיכום רשות הפטנטים

אנחנו