אירועים

האסיפה הכללית של IPAA (מאי 2015)

1 Mar, 2015

אג'נדה

עו"ד ארז קמינץ, יועץ המשפטי הרשמי לממשלה (תאגידי): התהליך החקיקתי, איך רעיון הופך לחוק.

עו"ד ועו"פ אסא קלינג, רשם הפטנטים, העיצובים והמותגים: תהליכי השתתפות ציבורית בפעילות המשרד: שקיפות ושיתוף.

אנחנו