אירועים

האסיפה הכללית של IPAA (מאי 2016)

10 May, 2016

סדר יום מקצועי

  • מסגרת עבודה של עורכי פטנטים בפרקטיקה פרטית וכמנהלי קניין רוחני
  • מודלים לעבודה של עורכי פטנטים – עו"פ אינה פוגץ'
  • חששות קניין רוחני של ארגונים גדולים – עו"ד ועו"פ עינב זילבר

הורד סדר יום>>אסיפה כללית של IPAA 2014

אנחנו