אירועים

האסיפה הכללית של IPAA (מרץ 2014)

1 Mar, 2023

אג'נדה:

  • אמצאות שירות – עו"ד רי'צרד לוטי ועו"פ ד"ר שולמית הירש
  • תיקוני תקנות
  • תיקון כללי כללי לאתיקה – דיון

הורד אג'נדה >> אסיפה כללית של IPAA 2014

אנחנו