אירועים

סמינר מקוון בנושא זכויות מטפחים

9 Sep, 2023
מערכת של הגנה על זכויותיהם של מטפחי צמחים חדשים בארץ ובעולם, חיונית לקיומה של חקלאות מתקדמת, שאינה קופאת על שמריה....

זה נגיש לחברי IPAA בלבד

אנא התחבר כדי לגשת לתוכן זה.

אנחנו