אירועים

המערכת האחידה לפטנטים באירופה

5 May, 2022

שינויים בעקבות הכניסה לתוקף של המערכת האחידה לפטנטים באירופה

לקראת השינויים הצפוים לקראת הכניסה לתוקף של מערכת הפטנט המאוחד ובית המשפט המאוחד לפטנטים באירופה, אנו מזמינים אתכם לסמינר אשר יסקור את השינויים והשפעתם על התעשיה, בדגש ההיבטים הפרקטיים הנוגעים לניהול פורטפוליו הפטנטים באירופה בסוגים שונים של חברות.
לרישום

אנחנו