עורכי פטנטים

עורכי פטנטים מסייעים לממציאים ועסקים בניווט בתהליך המורכב של קבלת פטנט וגיבוש אסטרטגיית הפטנטים בהתאמה ליעדים העסקיים. הם מספקים ייעוץ פטנטי משפטי,מכינים ומגישים בקשות לפטנט, מנהלים את תהליך הבחינה של בקשות הפטנט עד לרישום הפטנט וכן יכולים להיות מעורבים באכיפתו.

למידע נוסף: