מצא עורך פטנטים

פטנטים

פטנט זהו מסמך משפטי שמעניק לבעל הפטנט זכות בלעדית למנוע מאחרים לנצל את ההמצאה מוגנת הפטנט באמצעות ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה או ייבוא לצורך אחת מהפעולות.

פטנטים וזכויות אחרות