מצא עורך פטנטים

רשות הפטנטים

התפקיד העיקרי של רשות הפטנטים הוא לאפשר הגנה משפטית על קניין רוחני תעשייתי בישראל, באמצעות רישום פטנטים, עיצובים, סימני מסחר וכינויי מקור. מתן הזכות מותנה בבחינת הבקשה לרישום, בחינה שייעודה להבטיח כי ההגנה הבלעדית שמקנה הרישום תוענק למבקש, בלא לפגוע בזכויות החוקיות של אחרים.

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר, מוסמך לנהל הליכים משפטיים בענייני ערעורים על החלטות בוחנים, התנגדויות לרישום ובקשות לביטול זכויות. כמו כן, הרשות מספקת מידע והדרכה לקהל בנושא פטנטים, עיצובים וסימני מסחר, ומידע על אודות תפקידיה ומטרותיה של הרשות.

לאתר רשות הפטנטים

אגפי הרשות

לכל אחד מאגפי הרשות מערכת נהלים, הוראות עבודה ואתרי הגשה שונים. את כלל המידע בנוגע לכל אחד מהתחומים ניתן למצוא באתר המשרד:

 1. פטנטים– למחלקת הפטנטים של הרשות מוגשות בקשות לפטנטים מכל העולם. כל בקשה מופנית לתחום האמצאה אליו משתייכת ועתידה להיבחן על ידי בוחן שהוא מהנדס או אקדמאי המתמחה באותו תחום. אם עונה הבקשה על דרישות החוק, היא תזכה למתן פטנט. שאר תפקידי בוחני הפטנטים ודרכי עבודתם מוגדרים בהוראות העבודה המפורסמות באתר של מחלקת הפטנטים.
  לפניות בנושא פטנטים:  PatentAttorney@justice.gov.il
 1. PCT– בתוך רשות הפטנטים פועלת מחלקת ה-PCT, בכפוף לאמנה לשיתוף פעולה לענייני פטנטים (PCT, Patent Cooperation Treaty), העוסקת בהגשת בקשות בינלאומיות לפטנט ותהליכי החיפוש והבחינה הבינלאומיים של הבקשה.
  לפניות בנושא  BaruchN@justice.gov.il
 2. סימני מסחר– סימני מסחר הינם אותיות, ספרות, מילים, דמויות, צלילים או צירופים של אלה, המשמשים את היצרנים או מספקי השירותים כדי לסמן את סחורותיהם או שירותיהם, כך שיזוהו על ידי הצרכן. רישום סימן המסחר מעניק לבעליו זכות שימוש ייחודית בסימן לגבי סחורות ו/או שירותים שבגינם הוא נרשם, מאפשר לבעליו לבנות לעצמו מוניטין ולהבדיל את עצמו ממתחריו. בנוסף, רישום הסימן משרת גם את הצרכנים ומונע הטעייה.
  מחלקת סימני מסחר
  לפניות בנושא סימני מסחר: Trademarks@justice.gov.il
 3. עיצובים– מחלקת עיצובים ברשות הפטנטים אחראית על הטיפול בבקשות לרישום עיצובים. עיצוב רשום הינו זכות קניינית במסגרתה מוענקת הגנה על עיצוב מוצר תעשייתי חדש ובעל אופי ייחודי. זכות זו נועדה להקנות לבעל העיצוב הרשום בלעדיות בישראל על השימוש בעיצוב.
  מחלקת עיצובים
  לפניות בתחום העיצובים: Design@Justice.gov.il
 1. מחלקה משפטית– מנהלת הליכים משפטיים בענייני ערעורים על החלטות בוחנים, התנגדויות לרישום ובקשות לביטול זכויות כמו כן נציגי הלשכה משתתפים בישיבות הוועדות העוסקות בענייני חקיקה ונהלים בנושא הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר.
  מחלקה משפטית
  לפניות בתחומי המחלקה המשפטית:  PatentAttorney@justice.gov.il
 1. קש"ח והסברה– מחלקת קשרי חוץ והסברה ברשות הפטנטים אמונה על קשרי הרשות עם ארגון הקניין הרוחני הבינלאומי של האו"ם (WIPO) , פיתוח קשרים עם משרדי פטנטים מקבילים בעולם וכן על הדרכה ומידע לקהל בנושא פטנטים, עיצובים וסימני מסחר, ומידע על אודות תפקידיה ומטרותיה של הרשות.
  לפניות למחלקת קש"ח והסברה : intlilpo@justice.go.il

עורכי הפטנטים

עורך פטנטים הנו איש מקצוע מוסמך ובעל השכלה אקדמית בתחום טכנולוגי שעבר הכשרה בתחום עריכת פטנטים. ההכשרה כוללת תקופת התמחות ועמידה במבחני הסמכה של רשות הפטנטים. לאחר שעורך הפטנטים עובר את מבחני ההסמכה, הוא מקבל רישיון לעריכת פטנטים.
למידע נוסף

 1. פנקס עורכי הפטנטים (רשימה מלאה של כל עורכי הפטנטים הישראלים).
 2. למידע בנושא התמתחות בעריכת פטנטים
 3. למידע בנושא בחינות רישוי לעורכי פטנטים
 4. למידע בנושא הסדרת עיסוק עורכי הפטנטים

לפניות בנושאים הקשורים לעורכי פטנטים-  PatentAttorney@justice.gov.il

בוחני פטנטים

כמה עובדות על בוחני פטנטים:

 • ישנם למעלה מ100 בוחני פטנטים ברשות הפטנטים
 • בוחני הפטנטים מחולקים לצוותים לפי נושאים: פיסיקה, מחשבים ותקשורת, ביוטכנולוגיה, מכשור רפואי, מכניקה, כימיה אורגנית ופארמה
 • כדי להיות בוחן נדרש תואר מדעי.

ברשות הפטנטים מועסקים כ190 עובדים:

דו" ח פעילות שנתי

כבכל שנה, רשות הפטנטים מפרסמת את סיכום פעילותה לשנה זו. בסיכום הפעילות ניתן למצוא נתונים וסטטיסטיקות רבות בכל אחד מאגפי הרשות ותחומי פעולתו. לכלל הדוחות.

שיתופי פעולה בין אגודת עורכי הפטנטים לרשות הפטנטים

 1. קורסים ומפגשי למידה משותפים כגון:
 • קורס למתמחים לעריכת פטנטים המקנה למתמחים ראייה מקיפה של כלל הנושאים הנדרשים לקבלת הרישיון
 • קורס בנושא היבטים משפטיים בתחום סימני מסחר
 • סדרת הרצאות מטעם האגודה בנושאים מגוונים הקשורים לקניין רוחני
 1. שיח שוטף בשינויי חקיקה, קביעת אמות מידה אתיות, הסדרת עיסוק עורכי הפטנטים ועוד.
 2. התמחות עורכי פטנטים ובחינות לקבלת רישיון עורכי פטנטים.