פרסומי IP

הנעת ערך החברה באמצעות שילוב של פטנטים וסודות מסחריים

20 נוב, 2023

שילוב אסטרטגי של סודות מסחריים ופטנטים יכול לשפר משמעותית את הערכת השווי של החברה, וליצור פורטפוליו קניין רוחני חזק הממצב את העסק כמוביל בתעשייה. על ידי מינוף ההגנה התמידית של סודות מסחריים והבלעדיות המשפטית של פטנטים, עסקים יכולים למשוך משקיעים, שותפים ולקוחות המחפשים יתרונות תחרותיים ארוכי טווח, בסופו של דבר לעודד צמיחה ולמקסם את הערך הכולל של החברה.

בסביבה התחרותית העסקית של ימינו, להגנה על קניין רוחני תפקיד מכריע בשמירה על אמצאות ועל יתרון תחרותי. סודות מסחריים ופטנטים הינן שתי יישויות מובחנות המציעות אמצעים שונים להגנה על ידע יקר ערך. במאמר זה נצלול אל תוך עולם הסודות המסחריים והפטנטים, נבחן את ההגדרות שלהם, כיצד הם מספקים מונופול, מתי לבחור בכל אחד, מהם היתרונות והחסרונות שכל אחד מציע, וחשוב מכך – כיצד לשלב את שניהם על מנת להניע את ערך החברה קדימה.

סודות מסחריים

סודות מסחריים מתייחסים למידע חסוי שמספק לעסק את היתרון התחרותי שלו. להבדיל מפטנטים, סודות מסחריים אינם נחשפים באופן פומבי וההגנה עליהם נסמכת על סודיותם. סודות מסחריים יכולים לכלול הרכבים (כימיים), תהליכים, רשימות לקוחות, אסטרטגיות שיווק וכל מידע הנמצא בבעלות העסק ומספק לו יתרון תחרותי בשוק.

פטנטים

פטנט, לעומת זאת, הוא זכות רישיון חוקית המוענקת על ידי המדינה לבעלים, ומאפשרת להם שליטה בלעדית על האמצאה לפרק זמן מוגבל. פטנטים מגנים על אמצאות שהן חדשות, יעילות ואינן מובנות מאליהן ומקנות לבעלים את הזכות למנוע מאחרים ייצור, שימוש או מכירה של מוצר/תהליך/שיטה הנופלים תחת היקף ההגנה של האמצאה, ללא אישור.

הקניית מונופול

הן סודות מסחריים והן פטנטים מקנים סוג מסויים של מונופול, אם כי באמצעות מנגנונים שונים למדי. סודות מסחריים מסתמכים על סודיות, ומעניקים זכות ייחודית לבעלים כל עוד המידע נשאר חסוי. כלומר, מתחרים אינם יכולים באופן חוקי להשיג או לעשות שימוש בסוד מסחרי ללא אישור, אלא אם כן פיתחו אותו באופן עצמאי. מנגד, פטנטים מקנים מונופול חוקי על ידי הענקת זכות לבעלים לנצל מסחרית את אמצאתם לתקופת זמן הקבועה בחוק, לרוב עשרים שנה מיום הגשת הבקשה.

כיצד לבחור בין סודות מסחריים לפטנטים?

ההחלטה לבחור בסוד מסחרי או בפטנט תלויה במספר מרכיבים, בכלל זה אופי האמצאה, התעשיה בה היא נעשה בה שימוש, האסטרטגיה העסקית ורמת ההגנה הנדרשת. בעוד שסודות מסחריים מציעים הגנה מתמשכת כל עוד המידע נשאר חסוי, פטנטים מספקים בלעדיות לפרק זמן מוגבל אך מציעים הגנה חוקית חזקה יותר. סודות מסחריים נבחרים לרוב כאשר האמצאה אינה ניתנת בקלות להנדוס לאחור או כאשר חשיפת האמצאה עלולה לגרום לירידת ערך. מצד שני, פטנטים מועדפים לרוב כאשר האמצאה ניתנת בקלות להנדוס וכאשר חשיפתה הכרחית למסחור האמצאה.

יתרונות וחסרונות

סודות מסחריים

יתרונות:

 • הגנה מתמשכת כל עוד הסוד נשמר חסוי
 • אין צורך בחשיפה פומבית
 • עלויות נמוכות בהשוואה לפטנטים

חסרונות:

 • סיכון בחשיפה מקרית או שימוש לעה
 • פעולה משפטית מוגבלת במקרה של גניבת הסוד המסחרי
 • חוסר הגנה כנגד גילוי עצמאי (של גוף אחר)

פטנטים

יתרונות:

 • הגנה חוקית חזקה ובלעדיות
 • חשיפה פומבית של האמצאה
 • אפשרות למתן רישיון או מכירה של הזכויות בפטנט

חסרונות:

 • עלות גבוהה ותהליך ארוך-זמן לטיפול בבקשה
 • הגנה מוגבלת בזמן לעשרים שנה
 • חשיפה מפורטת של האמצאה לציבור

מסקנת ביניים

סודות מסחריים ופטנטים הינן שתי יישויות חוקיות נפרדות המעניקות אמצעים שונים להגנה על קניין רוחני. בעוד שסודות מסחריים מסתמכים על סודיות והגנה מתמשכת, פטנטים מציעים מונופול זמני באמצעות חשיפה פומבית של האמצאה וזכויות משפטיות. ההחלטה לבחור בין השניים תלויה באופי האמצאה, הדינמיקה בתעשייה והמטרות העסקיות. ההבנה של היתרונות והחסרונות של כל אחד הינם קריטיים על מנת להגן באופן הטוב ביותר על הקניין הרוחני ולשמור על היתרון התחרותי בעולם של ימינו, המונע על ידי אמצאות.

מקסום ערך החברה באמצעות שילוב של סודות מסחריים ופטנטים

בנוף העסקי התחרותי של ימינו, חברות יכולות לשלב סודות מסחריים ופטנטים באופן אסטרטגי על מנת להביא להערכת שווי מקסימלית של החברה. באמצעות מינוף היתרונות הייחודיים של כל אחד (סודות מסחריים ופטנטים), עסקים יכולים ליצור פורטפוליו קניין רוחני משמעותי שיאפשר להעצים את מיצובם בשוק עד כמה החברה קוסמת למשקיעים. להלן יפורטו מספר אסטרטגיות לניצול אפקטיבי משולב של סודות מסחריים ופטנטים:

א. זיהוי אמצאות ליבה: התחילו בזיהוי אמצאות הליבה בעסק שלכם, אלו המעניקות לעסק יתרון תחרותי משמעותי. קבעו האם עדיף להגן על כל אחת מאמצאות אלה באמצעות סוד מסחרי או האם הן עומדות בדרישות להגנה פטנטית.

ב. הגנה על סודות מסחריים: שמרו על סודות מסחריים באמצעות יישום אמצעי הגנה אמינים, כולל הגבלת גישה למידע חסוי, הסכמי סודיות עם עובדים ושותפים, ופרוטוקולים פנימיים על מנת להבטיח שהמידע נשאר חסוי. ביצוע ביקורות ועדכון אמצעי האבטחה הינם חיוניים לשמירה על סודות מסחריים.

ג. אמצאות ברות פטנט: עבור אמצאות העומדות בקריטריונים הנדרשים להגנה פטנטית, שקלו להגיש בקשות פטנט על מנת לעגן זכויות בלעדיות. עבדו עם עורך פטנטים מוסמך על מנת להתמצא בתהליך המורכב של קבלת פטנט, כולל ביצוע סקירה יסודית של הידע הקודם ועריכת תביעות פטנט מפורטות.

ד. חשיפה אסטרטגית: העריכו את החשיפה האסטרטגית של אמצאות מסוימות באמצעות הגשת בקשות פטנט. בעוד שסודות מסחריים נסמכים על חיסיון, פטנטים מחויבים בחשיפה פומבית של האמצאה. באמצעות החלטה אסטרטגית עבור אילו אמצאות להגיש בקשת פטנט, עסק יכול להשיג יתרון תחרותי באמצעות כינון פורטפוליו פטנטים חזק המרתיע מתחרים פוטנציאליים ומושך אליו שותפים אפשריים ו/או משקיעים.

ה. מתן רישיונות ומסחור: בחנו את האפשרויות למסחר סודות מסחריים ופטנטים באמצעות הסכמי רישיון. מתן רישיון לסוד מסחרי עשוי לייצר רווח תוך שמירה על השליטה על המידע החסוי. באופן דומה, מתן רישיון בטכנולוגיות מוגנות פטנט עשוי לאפשר לעסק לייצר הון באמצעות אמצאותיו על ידי מתן זכות לאחרים לעשות שימוש בטכנולוגיות הנ"ל בתמורה לתמלוגים או דמי רישיון.

ו. חדשנות מתמשכת ותיעוד: על מנת לחזק את פורטפוליו הקניין הרוחני של חברה, אמצו תרבות של חדשנות מתמשכת ותיעוד. עודדו עובדים להמציא, ספקו תמריצים לפעילויות חדשנות והקפידו על תיעוד מפורט של אמצאות ושיפורים. עברו תקופתית ועדכנו את פורטפוליו הקניין הרוחני על מנת להתאימו לאסטרטגיות העסקיות המתפתחות של החברה.

ז. ייעוץ והכוונה מקצועיים: פנו לייעוץ מקצועי מעורך פטנטים או יועץ פטנטים המתמחים באסטרטגיות של סודות מסחריים ופטנטים. הם יוכלו לספק לכם תובנות בעלות ערך ולעזור לכם לפתח אסטרטגיית קניין רוחני מקיפה המותאמת למטרות העסקיות שלכם ולדינמיקה בתעשיה.

באמצעות שילוב יעיל של סודות מסחריים ופטנטים, חברות יכולות לייצר אסטרטגיית קניין רוחני מותאמת שמעצימה את הערך הכולל של החברה. לא זו בלבד שגישה זו מגינה על נכסי ידע קריטיים, אלא שהיא ממצבת את העסק כמוביל בחדשנות, מאפשרת למשוך אליה משקיעים פוטנציאליים, שותפים ולקוחות שמעריכים קניין רוחני ומחפשים יתרונות תחרותיים ארוכי-טווח.

הערות סיכום

שילוב של סודות מסחריים ופטנטים לכדי אסטרטגיית קניין רוחני מלוכדת יכולים להעלו באופן ניכר את הערכת השווי של החברה. באמצעות מינוף והגנה של אמצאות בעלות ערך, עסקים יכולים למצב את עצמם כמובילים בתעשיה, למשוך משקיעים ולהשיג יתרון תחרותי בשוק. איזון בין היתרון של הגנה מתמשכת שמספקים סודות מסחריים והבלעדיות החוקית שמספקים פטנטים מאפשרת לחברות ליצור פורטפוליו קניין רוחני שמעודד צמיחה וממקסם את הערך הכולל של החברה.

התוכן סופק על ידי:
ד"ר גל ארליך
מייסד ומנכ"ל, קבוצת ארליך