פרסומי IP

הגנה על עיצובים בישראל

23 אוק, 2023

עיצובים רשומים בישראל מגנים על נראות המוצר, מחייבים חידוש ואופי ייחודי, ומציעים הגנה פוטנציאלית של עד 25 שנה, על התכונות החזותיות הייחודיות של המוצר

עיצוב רשום

עיצוב רשום הינו סוג של קניין רוחני, אשר מעניק הגנה על מראה של מוצר או חלק ממנו. בעל העיצוב הרשום יכול להשתמש בו, בדרך כלל, על מנת למנוע מכל אדם אחר להשתמש בעיצוב ללא רשות של בעל העיצוב.

רישום עיצוב מחייב שהמראה של מוצר או חלק ממנו יהיה  חדש ובעל אופי ייחודי. המראה מוגדר על ידי אחד או יותר מאפיינים חזותיים, של המוצר או חלק ממנו, כגון קווי מתאר, צבע, צורה, קישוט, מרקם או חומר ממנו הוא עשוי, לפי העניין. 

מוצר יכול להיות פיזי או דיגיטלי, כמו למשל אייקונים וממשקי משתמש גרפיים (GUIs), כולל ממשקי GUIs מונפשים, מערכות של מוצרים וכו', אך לא כולל גופנים או תוכנות מחשב. 

עיצובים המוכתבים אך ורק על ידי תפקוד המוצר עליו מבוקשת ההגנה, אינם זכאים להגנה באמצעות עיצוב.

דרישת חידוש

חוק העיצוב בישראל דורש חידוש מוחלט. המשמעות היא, שהעיצוב חייב להיות שונה מכל עיצוב  אחר, שנחשף בפומבי בכל מקום בעולם לפני מועד ההגשה הקובע בישראל. 

אם העיצוב אליו מתייחסת בקשה לעיצוב נחשף לפני הגשת הבקשה, המבקש זכאי לתקופת חסד של 12 חודשים ממועד החשיפה של העיצוב על מנת שהחשיפה לא תיחשב כ"הורסת" חידוש, בתנאי שמקור החשיפה הוא מהמבקש עצמו.

אופי ייחודי

אופי ייחודי של עיצוב נקבע על סמך הרושם הכולל שהוא יוצר עבור "משתמש מיודע", ביחס לעיצובים אחרים שפורסמו לפני מועד ההגשה הקובע.

הגשת בקשה לרישום עיצוב בישראל

על מנת לרשום עיצוב בישראל, ניתן להגיש בקשה לרישום  עיצוב מתאימה במשרד הפטנטים הישראלי, או שניתן לייעד את ישראל בבקשת עיצוב בינלאומית המוגשת ל-WIPO על פי הסכם האג.

תוכן בקשת עיצוב

  1. שם ופרטי בעל העיצוב;
  2. ציון על מועד הפרסום הראשון של העיצוב, אם פורסם לפני מועד ההגשה הקובע או על היעדר פרסום כאמור;
  3. סוג העיצוב על פי סיווג העיצובים הישראלי;
  4. שרטוטים (ראה להלן);
  5. פרטי דין קדימה, אם נתבע; ו-
  6. ציון כיצד קיבל המבקש בעלות על העיצוב (למשל, מכוח הדין או מכוח העברת זכויות).

שרטוטים

המרכיב החשוב ביותר של בקשת עיצוב הוא השרטוטים של עיצוב המוצר, או של חלק ממנו אליו מתייחסת הבקשה. על השרטוטים להיות באיכות גבוהה, מספרם צריך להיות מספיק כדי להראות את העיצוב בכללותו ממבטים שונים, באחת מהצורות הבאות: שרטוטי קו, הדמיות מחשב, או תצלומים. 

השרטוטים הם בעלי חשיבות רבה, מאחר שהם מגדירים את היקף ההגנה. לפיכך, יש לשקול היטב את תוכן השרטוטים טרם הכנתם, על מנת להתאים את היקף ההגנה ליעדים העסקיים של המבקש. למשל, ניתן לתכנן את השרטוטים באופן שההגנה תהיה רק על החלק החשוב ביותר של המוצר, ולהסתייג משאר החלקים. ניתן להסתייג מחלקי המוצר שהמבקש אינו מעוניין בהגנה עליהם, על ידי שימוש בקווים מקווקוים, טשטוש, צביעה או הבהרה.

דחיית פרסום

ניתן לדחות פרסום בקשת עיצוב בעת ההגשה, עד ל-6 חודשים ממועד ההגשה. אחרת, הבקשה כפי שהוגשה תתפרסם זמן קצר לאחר הגשתה באתר של משרד הפטנטים הישראלי.

בחינה פורמלית ומהותית

בקשות עיצוב עוברות בחינה פורמאלית מיד לאחר הגשתן, ובחינה מהותית שמתחילה, בדרך כלל, כ-8 חודשים ממועד ההגשה. הבחינה צריכה להסתיים תוך 12 חודשים ממועד דו"ח בחינה מהותי ראשון.

תוקף עיצוב רשום

עיצוב רשום הוא בתוקף התחלתי לתקופה של חמש שנים ממועד הגשת הבקשה בישראל, וניתן לחדשו ארבע פעמים בטווח של חמש שנים, סה"כ עד 25 שנים.

עיצוב לא רשום

הגנת עיצוב לא רשום נכנסת לתוקף באופן אוטומטי לתקופה של שלוש שנים מהמועד שבו העיצוב או המוצר נושא העיצוב נחשף בישראל או מחוץ לישראל, ובלבד שהעיצוב חדש ובעל אופי ייחודי, והוא הוצע למכירה או הופץ בציבור בישראל באופן מסחרי, בידי בעל העיצוב או מי מטעמו, לרבות באמצעות האינטרנט, בתוך שישה חודשים ממועד החשיפה בציבור.

חשוב לציין, כי קיימת הבחנה משמעותית בהיקף ההגנה ובקריטריונים להפרה, בין עיצובים רשומים לעיצובים לא רשומים.

נכתב על ידי:

אינה פוגץ', שותפה והלנה קושמרו, מנהלת תפעול עיצובים
קבוצת טכנולוגיה, מכניקה ועיצובים
קבוצת ריינהולד כהן